Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje wstępne

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony www.printylandia.pl. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

§2
Definicje

 1. Administrator danych osobowych [ADO] – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.
 2. Portal – strona internetowa www.printylandia.pl zawierająca formularz ułatwiający kontakt oraz pozwalający na przekazanie danych kontaktowych w postaci adresu e-mail i numer telefonu kontaktowego
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu.
 4. Facebook – rozumie się przez to spółkę Facebook Ireland Ltd. prowadzącą portal społecznościowy Facebook z siedzibą w 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland.
 5. Newsletter – personalizowana informacja wysyłana cyklicznie do Subskrybentów zawierająca informacje przekazywane przez Administratora za pomocą wiadomości e-mail
 6. Subskrybent – użytkownik zapisany do newslettera.
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 8. Pliki Cookies – to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami, wysyłane przez Portal i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).
 9. Przetwarzanie danych osobowych – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 10. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3
Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Portalu jest Leszek Frank Printylandia, , z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 140, NIP 8951672418

§4
Rodzaje, cele i podstawa przetwarzania danych

 1. Na Portalu mogą być przetwarzane następujące dane:
 2. pliki cookies – w celach opisanych w §7 i na podstawie zgody użytkownika;
 3. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, informacje o wizytach i korzystaniu z Portalu, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie – w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Portalu na urządzeniu końcowym użytkownika, analizy ruchu na Portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez użytkownika;
 4. informacje wprowadzane podczas wypełniania formularza kontaktowego na Portalu:* imię,
  * telefon,
  * e-mail,

w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – co może stanowić działanie zmierzające do realizacji umowy, lub realizować uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit b) lub lit f) RODO)

 • informacje wprowadzane podczas akcji promocyjnych Administratora na Portalu:* adres e-mail,
  * tel. kontaktowy,
  * imię i nazwisko

w celu prowadzenia poszczególnych działań marketingowych przez organizatorów (administrator danych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez Użytkownika.

 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do ADO e-mailem lub za pośrednictwem Portalu, w tym treści komunikacyjne i metadane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • informacje zawarte w korespondencji e-mail stanowiącej newsletter lub wiadomość o charakterze marketingowym, na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika
 • wszelkie inne dane osobowe, które są wprowadzane na Portalu, na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody wyrażonej przez użytkownika.

§5
Współadministrowanie przez Facebook

 1. W przypadku integracji konta użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook z kontem użytkownika na Portalu, ADO może przetwarzać dane osobowe znajdujące się w profilu w serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi użytkownika. W szczególności mogą to być następujące dane osobowe:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. płeć,
  4. e-mail,
  5. telefon,
  6. dane lokalizacyjne,
  7. wizerunek,
  8. zdjęcie profilowe,
 2. Cele i sposób przetwarzania danych osobowych, o których decyduje Facebook, podstawa prawna i inne informacje wymagane przez przepisy prawa są opisane na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

§6
[Polityka plików cookies]

 1. W ramach Portalu stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane urządzeniu końcowym użytkownika.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 3. ADO przetwarza pliki cookies w celu:
  1. prawidłowego działania Portalu, w szczególności utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. wyświetlania spersonalizowanych reklam dla użytkowników Portalu,
  3. analizy ruchu na Portalu oraz tworzenia statystyk, aby w przyszłości modernizować Portal i świadczyć usługi lepszej jakości.
  4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  7. ADO informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Portalu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§7
czas przetwarzania danych osobowych

 1. 1. ADO przetwarza dane osobowe:
  1. Użytkownika (zgoda na mailing) – do momentu odwołania zgody marketingowej oraz przez okres wynikający z obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  2. Użytkownika (kontakt przez formularz kontaktowy) – od momentu wprowadzenia danych osobowych do Portalu przez okres wynikający z obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  3. Subskrybenta – od momentu zapisania się do usługi newslettera, do momentu rezygnacji z niej oraz przez okres wynikający z obrony przed ewentualnymi roszczeniami
  4. W każdym z powyższych przypadków, przechowywanie danych po ustaniu pierwotnego celu przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionego interesu ADO, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO.

§8
Odbiorcy danych użytkowników

 1. ADO ujawnia dane osobowe użytkowników podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, usług prawnych i doradczych, zobowiązując jednocześnie powyższe podmioty do poufności przy przetwarzaniu danych.
 2. ADO ujawnia dane osobowe, jeżeli zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§9
Realizacja praw osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo:
  1. dostępu do danych – przede wszystkim do uzyskania potwierdzenia czy jej dane osobowe są przetwarzane.
  2. uzyskania dostępu do własnych danych oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  3. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, z zastrzeżeniem, że pierwsza kopia danych jest zawsze bezpłatna, natomiast za kolejne kopie ADO może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  4. uaktualniania – sprostowania dotyczących danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  5. usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
  6. ograniczenia przetwarzania – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
  7. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje tzw. testu równowagi między prawnie uzasadnionym interesem a wykazanymi szczególnymi względami osoby fizycznej by ocenić, czy interes ADO jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z ADO wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

§10
Aktualność polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami ADO w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom Portalu dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 02.01.2020

Klauzula informacyjna

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dlatego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) obwieszczamy wszem i wobec:

 1. Dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z obsługą klientów oraz wykonywaniem obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli:
  a) w związku z realizowanymi umowami, bądź do czynności podejmowanych na rzecz ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) RODO) – obsługa wszystkich transakcji, zleceń i operacji dokonywanych na rzecz klientów i kontrahentów
  b) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) – na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO
  c) do celów rekrutacyjnych – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Pracy
  d) w pozostałych celach, w tym do działań marketingowych, na podstawie udzielonej zgody klienta (art 6 ust 1 lit a) RODO)
 2. Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzez ADO usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z prowadzoną działalnością ADO, w celach służących realizacji zawartych umów bądź zleceń oraz należytego wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia ADO i zgodnie z przepisami prawa.
 3. ADO może stosować profilowanie, jeżeli obligują go do tego przepisy, lub na podstawie zgody, np. użytkownika strony internetowej
 4. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupelniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Administratorze nie ciąży obowiązek ich posiadania)
 5. Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody
 6. Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
  Leszek Frank Printylandia, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 140, NIP 8951672418